Política de Privacitat


POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

GALIBIER LEGAL, S.L.P., amb CIF B01779982, domiciliada al Carrer Còrsega 286, Pral. 1, 08008, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, Tom 47591, Foli 27, Full 556519

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

– Remetre notícies, articles, publicacions i continguts informatius relacionats amb el Despatx i dactualitat jurídica (novetats legislatives i jurisprudencials).

– Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari que ens hagi pogut traslladar a través del formulari de contacte o el nostre correu electrònic corporatiu.

– Confeccionar anàlisis de perfils i usabilitat.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Dades identificatives: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon i empresa.

Dades acadèmiques i professionals: imatge del candidat, formació/titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis professionals, aficions i interessos (en el cas de processos de selecció).

Dades de trànsit: adreça IP de l’usuari.

Les dades seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i feiners que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les vostres dades es conservaran el temps necessari per complir amb les finalitats perquè van ser recollides, sempre que no exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

Així mateix, Galibier Legal es reserva el dret de conservar les dades personals degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Galibier Legal tractarà de forma exclusiva les dades i no durà a terme cap cessió a tercers, llevat que sigui necessari per complir un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

L’Usuari pot sol·licitar l’exercici dels drets accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades personals davantGalibier Legal presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a administracion@galibierlegal.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DRETS”, adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Galibier Legal es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Galibier Legal amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.