Equip

GALIBIER LEGAL està format per un equip plurilingüe de professionals amb àmplia experiència i formació en totes les especialitats del dret laboral, i amb coneixement profund de les problemàtiques de cadascun dels diferents sectors econòmics.

Tots els professionals del Despatx tenen una àmplia competència en planificació, anticipació, negociació i gestió de les problemàtiques que van sorgint com a conseqüència dels canvis legislatius i econòmics.

Tirso Gracia

Soci Director de la Firma

María José Martínez

Sòcia Cofundadora

Col·laboradors

Pere Sallarés

Pèrit informàtic i investigador privat