Boutique de Dret Laboral

El dret laboral, element
fonamental a les empreses

Galibier Legal oferim un servei jurídic d'alta qualitat, per a això resulta imprescindible conèixer a fons les particularitats del negoci dels clients. Això, unit a l'assessorament preventiu i avantguardista, ens permet aportar solucions estratègiques d'alt valor afegit a un escenari transnacional i exigent com l'actual.

SEGUIR LLEGINT
Tenim especial sensibilitat amb la identificació dels riscos de cessió il·legal derivats de la subcontractació empresarial.

Presidim el Gremi d’empreses fabricants de marroquineria de Catalunya, així com la Secretaria de l’Associació Empresarial de Fabricants de Marroquineria, Articles de Viatge i Indústries Connexes (ASEMAVI).

Negociem amb els sindicats convenis col·lectius sectorials a Madrid i Catalunya. Estem habituats a negociar i redactar plans d’igualtat, protocols d’assetjament laboral, protocols de teletreball i polítiques de flexibilitat a les organitzacions.

Prestem assessorament a directius en els aspectes relacionats amb la seva problemàtica laboral, així com en pactes de no competència, confidencialitat i permanència, entre d’altres. Oferim una gran experiència en la gestió legal de la incorporació del talent internacional, així com en l‟àmbit d‟expatriació de directius.
Oferim servei als departaments de Recursos Humans per a la formació en la implantació de valors organitzatius aplicats en analogia amb la nostra àmplia experiència personal al cicloturisme.

Som capaços de traslladar els valors dels grans reptes esportius a les exigències de les organitzacions empresarials, especialment ressaltar el valor de la focalització dels objectius assolibles com a element d’èxit individual i col·lectiu. Entenem que la manca d‟assoliment dels objectius establerts provoca la ruptura de la confiança de l‟organització amb els empleats, i amb la nostra intervenció pretenem evitar el conflicte.Proporcionem elements de connexió permanent amb la focalització dels objectius.

Com a part de l’assessorament estratègic en dret laboral, mantenim els nostres clients actualitzats de les novetats legislatives i jurisprudencials nacionals.

Prestem serveis especialitzats en