Legal

Dret del treball i assessorament laboral
Relacions laborals especials: alta direcció
Reestructuració empresarial: acomiadaments col·lectius, MSCT, ERTOS
Dret col·lectiu: negociació convenis, conflictes, vagues
Seguretat social: plans i fons de pensions
Litigis i processal laboral
Prevenció de riscos laborals