Consultoria

Auditories, due diligence, checking laboral
Externalització, cessió il·legal i successió d’empresa
Pactes de confidencialitat i protecció de dades
Control empresarial i noves tecnologies
Assetjament laboral, igualtat de gènere, i conciliació laboral